REGISTRATION
   PERSONAL DETAILS
   REGISTRATION FEE
   OVERVIEW & PAYMENT
   CONFIRMATION

Registration

DUTCH
Neurodegeneratieve ziekten staan reeds voor meer ziekenhuisopnames en langere verzorging dan alle andere ziektes samen. De demografische ontwikkeling voorspelt een verdere stijging in de voorkomst van vooral irreversibele dementies). Methoden voor vroege diagnose en effectieve behandeling zijn noodzakelijke (maar nog onbestaande) werktuigen om de kosten voor gezondheidszorg te verminderen, en de levenskwaliteit van patienten en hun familie te verbeteren.

Om de impact van het project op deze parameters te maximaliseren werd de ziekte van Alzheimer (AD) gekozen als 'proof-of-concept' voor de aanpak van het project.

ENGLISH
Neurodegenerative diseases already stand for more hospital admissions and longer care than all other diseases. Demographic development predicts a further increase in the prevalence of especially irreversible dementias. Early diagnosis and effective treatment methods are necessary (but still non-existent) tools to reduce health care costs and improve the quality of life for patients and their families.

In order to maximize the impact of the project on these parameters, Alzheimer's disease (AD) was chosen as proof-of-concept for the project’s approach.

Where and When

Location
KU Leuven
Naamsestraat 22
3000 Leuven
Belgium

Date
Monday 16 December 2019
9:00h – 18:00h

Contact
Klinkhamer Group | conferences & events
helpdesk@klinkhamergroup.com
+31 (0)43-36 27 008