VGT Conference

vgt2.jpg
Internationale Conferentie 'Transnational Child Sex Offenses: Protecting Children Beyond National Boundaries'

In opdracht van de Virtual Global Taskforce organiseerde Klinkhamer Group de internationale Conferentie 'Transnational Child Sex Offenses: Protecting Children Beyond National Boundaries' op 5 en 6 november 2014 in Amsterdam. De conferentie focuste op de thema's kindersekstoerisme en webcamsekstoerisme en bood unieke (internationale) netwerkmogelijkheden met professionals op het gebied van bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik, zij het vanuit een preventieve of repressieve invalshoek of nazorg. Destijds Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, opende de conferentie.

Terug naar Projecten

Copyright © 2014 Klinkhamer Group / All rights reserved. | Disclaimer  | Vacatures